Skip to content

De Vertrouwenspersoon – door Kylt

Opleiding Escortgirl | sexonthejob.academy

Mijn naam is Kylt, ik ben de vertrouwenspersoon voor By Your Side, Eva’s Escort Service en SexOnTheJob Academy.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Wat wil dat nu zeggen, vertrouwenspersoon?

Simpel eigenlijk: boven wie dan ook kun je mij vertrouwen met alles op het vlak van het werk als Escortgirl.

Eva doet dat al jaren en met veel succes. We bespreken in vertrouwen haar werk en hoe het werk invloed kan hebben op haar als persoon.

Daarnaast ben ik het veiligheids- en discretie ‘geweten’. Ik waak voor de emotionele en sociale veiligheid van het werken als escort. Discretie is daar het belangrijkste middel. Ook klanten zijn daarbij gebaat.

(Hoewel dit een belangrijke voorwaarde is voor fysieke veiligheid, ligt de waarborging daarvan uiteraard bij het Nederlands strafrechtsysteem.)

Over mij

Ik heb, zoals dat heet, veel levenservaring: ik heb de diepste dalen en de hoogste pieken van het leven meegemaakt. Deze ervaring breng ik mee in alles wat ik doe.

Ik beheer een website over persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Oftewel over fundamentele persoonlijke ontwikkeling.

Uit eigen ervaring weet ik dat gedrag in seks veel zegt over het gevoel van (levens-)vrijheid.

Indirect helpt Eva klanten en andere escortgirls om dat gevoel terug te pakken. In veel gevallen is dat echter een lang proces. Het heeft mij in ieder geval jaren gekost.

Mijn rol in De Opleiding

In de opleiding ben ik medeverantwoordelijk voor de selectie en de beoordeling van de voortgang. Ik doe de meeste communicatie als het gaat om de sociaal-emotionele (ontwikkelings-)aspecten van de opleiding. Waarbij Eva de vakinhoudelijke, financiƫle en administratieve kant behandelt.